Misija Instituta za ruralni razvoj je da doprinese održivom razvoju ruralnih područja, smanjenju siromaštva i poboljšanju položaja stanovnika ruralnih područja.


SISTEM ZA DIREKTNU PODRŠKU: Sa svojim sedištem u ruralnoj sredini, Institut za ruralni razvoj deluje kao inovativan sistem podrške razvoju ruralnih područja koji podrazumeva pružanje direktne i sveobuhvatne podrške poljoprirvednicima, preduzetnicima iz ruralnih područja, malim i srednjim preduzećima iz oblasti agrara ili drugih delatnosti sa sedištem u ruralnim područjima, seosko-turističkim domaćinstvima,udruženjima građana sa sedištem u ruralnim područjima i lokalnim samoupravama pri razvoju i implementaciji lokalnih politika ruralnog razvoja.

PROJEKTI: Institut za ruralni razvoj izrađuje i implementira projekte koji imaju za cilj primenu inovativnih modela razvoja ruralnih područja.

ISTRAŽIVAČKI RAD: Institut za ruralni razvoj organizuje i realizuje različite oblike istraživanja kojima identifikuje potencijale i mogućnosti za održivi razvoj ruralnih područja i unapređenje položaja stanovnika iz ruralnih područja i objavljuje rezultate takvih istraživanja. U sklopu navedenih aktivnosti, Institut prikuplja, obrađuje i objavljuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ruralnog razvoja, formira i uređuje baze znanja (edukativni i info materijali, primeri dobre prakse) te priprema, organizuje i realizuje edukativne programe, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblastima od značaja za razvoj ruralnih područja.

JAVNE POLITIKE I ZAGOVARANjE: Institut za ruralni razvoj predlaže i vrši monitoring javnih politika, te pruža ekspertsku pomoć u osmišljavanju i formulisanju javnih politika koje doprinose poboljšanju položaja stanovnika ruralnih krajeva i održivom razvoju ruralnih područja. Institut samostalno ili u saradnji sa partnerima, priprema, realizuje i vrši monitoring i evaluaciju strategija i programa od značaja za razvoj ruralnih područja, te pruža ekspertsku pomoć u osmišljavanju i formulisanju različitih vrsta analiza, izveštaja, prikaza, istraživanja, strategija, programa, projekata i akcija vezanih za realizaciju strategija od značaja za razvoj ruralnih područja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Takođe, Insitut javno zagovara ruralni razvoj kao inkluzivni, multidisciplinarni pristup razvoju ruralnih područja.Powered by WebExpress