Ivana_Pajic.jpg

Ivana Pajić

Jedna od osnivača i Direktor Instituta za ruralni razvoj.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka kao student generacije, a zatim masterirala agroekonomiju na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom studija bila je stipendista Grada Sremska Mitrovica, Univerziteta u Beogradu i  trostruki stipendista Vlade Republike Srbije- Fonda za mlade talente "Dositeja".

Zbog izuzetnih rezultata postignutih tokom školovanja u Srbiji, 2012. godine nagrađena  je stipendijom Evropske Komisije za pohađanje Međunarodnog master programa iz ruralnog razvoja (International Master Program in Rural Development) koji zajednički organizuju Univerzitet u Gentu (Belgija), Humboldt Univerzitet (Berlin) i Poljoprivredni univerzitet u Nitri (Slovačka) uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO UN). Poslediplomske studije u Evropskoj Uniji završila je odbranom Master disertacije na Humboldt Univerzitetu na temu procesa pregovora i prilagođavanja poljoprivredne politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji sa posebnim osvrtom na IPARD Program.

Kao stipendista Ministarstva spoljnih poslova Izraela usavršavala se u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine na programu zajednički organizovanom od strane Izraelske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju MASHAV i Departmana za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (UNEP).

Pored Belgije, Nemačke, Slovačke i Izraela usavršavala se i u Švedskoj i Austriji. 

Nakon povratka u zemlju, radila je u Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, rukovodila Sektorom za ruralni razvoj Regionalne razvojne agencije Bačka, bila angažovana kao ekspert za ruralni razvoj na projektima Evropskog pokreta u Srbiji- Lokalnog veća Novi Sad, te radila u Inicijativi za razvoj i saradnju- IDC gde je učestvovala u razvoju socijalnog preduzeća Agro Iris DOO i brenda "ZaDruga".

Autor je oznake pozitivnog uticaja na ruralni razvoj "Brend Bačke" i istoimenog projekta koji ima za cilj da proizvode i usluge malih proizvođača hrane, pića i drugih tradicionalnih proizvoda iz seoskih sredina pre svega Bačke, označi ovom oznakom te da njihovu ponudu objedinjeno predstavi i ubuduće promoviše pod jedinstvenim Brendom Bačke. Nosilac projekta je Regionalna razvojna agencija Bačka. 

Izradila je i implementirala projekat "Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke" u okviru Programa "Lokalne inicijative za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva" pod pokroviteljstvom Švajcarske razvojne agencije. Nosilac projekta je Evropski pokret Novi Sad.

Jedan je od autora Izveštaja o praćenju politika za poljoprivredu i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini i Izveštaja o stanju i problemima sektora poljoprivrede u BiH, te autor predloga Zakona o pčelarstvu Brčko distrikta i Strategije ruralnog razvoja Opštine Bogatić.

Bila je angažovana na projektu „Program održivosti civilnog društva za poljoprivredu i ruralni razvoj u BiH" koji je realizovala Asocijacija za ruralni razvoj-ARD iz Banja Luke pod pokroviteljstvom misije USAID-a u Bosni i Hercegovini. Na pomenutom projektu koordinirala je rad Međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj Bosne i Hercegovine i radila na uspostavljanju socijalnog preduzeća organizacije i brenda "Domestica". Za potrebe ARD-a kreirala je i realizovala kampanju za zaštitu pčela od trovanja pestiidima u BiH, te učestvovala u sprovođenju kampanje javnog zagovaranja za usvajanje Nacionalnog Plana za ruralni razvoj BiH i kampanje "Pravo na zdravo" koja je imala za cilj afirmaciju organske poljoprivredne proizvodnje u BiH.

Učestvovala je u primeni Participativnog sistema garancije za organske proizvođače u BiH u saradnji sa IFOAM-om i projektom "Market Makers". Autor je Nacionalnog standarda Participativnog sistema garancije za organske proizvođače u BiH. 

Bila je angažovana na IPA projektu prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska „ROSIS4H – Otkrivanje mogućnosti za razvoj hortikulture kroz održivi uticaj u prekograničnom regionu".

Od povratka u zemlju radi na afirmaciji LEADER pristupa i animaciji lokalnog ruralnog stanovništva za učešće u LEADER Programu. Menadžer je LAG-a "Mačvanska Ravnica".

Posebno se istakla u zagovaranju poboljšanja položaja žena na selu, i jedan je od prvih zagovarača uvođenja obaveznog plaćenog porodiljskog odsustva za žene poljoprivrednice. 

Govori tečno engleski jezik.

Od januara 2017. godine rukovodi Institutom za ruralni razvoj.

Powered by WebExpress