BOGATIĆ DEO DRŽAVNOG LEADER PROGRAMA: FORMIRAN LAG "MAČVANSKA RAVNICA"

uprava.jpg

Zvanična realizacija LEADER Programa u Srbiji, najvažnijeg programa za ruralni razvoj koji se uspešno implementira širom EU, započela je realizacijom LEADER mere Nacionalnog programa za ruralni razvoj, jeseni 2019. godine. Tom prilikom i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formirana su 22 različita Partnerstva na teritoriji cele Srbije. 
Zadovoljstvo nam je da vas informišemo da je među 22 osnovana Partnerstva koja su dobila podršku resornog Ministarstva, te postala deo državnog LEADER Programa, i Partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj „LAG-MAČVANSKA RAVNICA“ koje obuhvata teritoriju Opštine Bogatić i mačvanska naselja na delu teritorije Grada Sremska Mitrovica ispod reke Save. 

Institut za ruralni razvoj je inicijator i jedan od osnivača LAG-a „Mačvanska ravnica“, dok je direktorka Instituta, Ivana Pajić izabrana za Menadžerku LAG-a. Na ovaj način zaokruženi su višegodišnji napori Instituta za ruralni razvoj i Opštine Bogatić na realizovanju pripremnih LEADER aktivnosti za uspostavljanje Partnerstva i implementaciju LEADER pristupa. 

Podsećamo, Institut je u periodu 2017.-2018. godine realizovao projekat „Unapređenje lokalnih kapaciteta za privlačenje sredstava iz IPARD fonda“ koji je između ostalog imao za cilj i afirmaciju LEADER pristupa i animaciju lokalnog ruralnog stanovništva za učešće u LEADER Programu. Na ovaj način spremno smo dočekali početak zvanične realizacije LEADER Programa u Srbiji, za koji je kroz 5. meru IPARD-a opredeljeno 5 miliona eura. 

Koristimo prilku da se zahvalimo Opštini Bogatić koja je 2016. godine prepoznala značaj i podržala Institut u realizaciju pripremnih LEADER aktivnosti na teritoriji opštine. 

Takođe se zahvaljujemo i rukovodstvu Grada Sremska Mitrovica na saglasnosti da se naš LAG prostire i na mačvanskom delu teritorije Grada Sremska Mitrovica te tako obuhvati jednu koherentnu celinu i ispuni uslov o prostiranju Partnertsva na teritoriji najmanje 2 jedinice lokalne samouprave. 

Podrška od strane Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica takođe nije izostala, na čemu se posebno zahvaljujemo. 

S tim  vezi, 20.02.2020. godine u Upravi za agrarna paćanja u Beogradu, održan je zajednički sastanak predstavnika Partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj, tj. potencijalnih lokalno-akcionih grupa (LAG) na temu planiranja aktivnosti u vezi realizacije LEADER mere u 2020. godini. Na pomenutom sastanku predstavnike LAG-ova iz cele Srbije pozdravili su Aleksandar Bogićević - pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Biljana Petrović - direktor Uprave za agrarna plaćanja, Boško Umetić – pomoćnik direktora Uprave i Ljiljana Simić, predstavnik Ministarstva koja je predstavila planove i aktivnosti Ministarstva i Uprave u vezi sa realizacijom LEADER mere u 2020. godini. Sastanku je prisustvovala Ivana Pajić, menadžerka LAG “Mačvanska ravnica”. 

Sve informacije o karakteristikama i radu LAG-a Mačvanska ravnica uskoro ćete moći da pratite na zvaničnoj FB stranici Partnerstva, dok je za april mesec 2020. godine planirana zvanična javna prezentacija LAG-a sa konferencijom za medije. 

Zahvaljujemo se svima onima koji su godinama unazad ulagali napore u afrimaciju LEADER pristupa i animaciju lokalnog ruralnog stanovništva, čestitamo svim osnovanim Partnerstvima i želimo puno uspeha u implementaciji LEADER Programa.

SKUPŠTINA OPŠTINE BOGATIĆ USVOJILA STRATEGIJU RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BOGATIĆ NA PREDLOG INSTITUTA

Usvajanje_strategije.jpg

Na sednici Skupštine Opštine Bogatić održanoj 12. decembra 2019. godine, usvojen je Predlog "Strategije ruralnog razvoja Opštine Bogatić za period 2019-2029. godine", a koji je izrađen u okviru projekta "Unapređenje lokalnih kapaciteta za korišćenje IPARD fonda". Nosilac projekta je Institut za ruralni razvoj, a u formulisanju strateških prioriteta i ciljeva pri izradi pomenutog dokumenta učestvovalo je više od 30 aktera ruralnog razvoja iz civilnog, privatnog i javnog sektora sa teritorije Opštine Bogatić. 
U ime naše organizacije i u svojstvu autora Predloga Strategije sednici je prisustvovala Ivana Pajić, koja je Predlog obrazložila pred odbornicima i odbornicama Skupštine, nakon čega je isti usvojen. 
Na ovaj način Opština Bogatić postala je jedna od retkih jedinica lokalne samouprave koja je strateški definisala razvoj ruralnih područja na svojoj teritoriji integralno i sveobuhvatno, posmatrajući ne samo oblast poljoprivrede već i druge oblasti od značaja za poboljšanje kvaliteta života stanovništva u ruralnim područjima.


Austrija-primer dobre prakse u primeni LEADER pristupa

fotka_za_sajt.jpg

U periodu od 7. do 13. jula ove godine imali smo čast da kao predstavnici ABD Regiona Sava-Drina učestvujemo u studijskoj poseti Austriji na temu LEADER pristupa ruralnom razvoju. 

Tokom ove posete imali smo priliku da iz prve ruke saznamo o iskustvima primene LEADER pristupa u Austriji, te da se upoznamo sa najuspešnijim lokalno-akcionim grupama i najznačajnijim projektima koji su finansijski podržani kroz LEADER program. Na taj način mogli smo da se uverimo koliko je LEADER pristup dao pozitivnih rezultata u oživljavanju “zaspalih” ruralnih oblasti Austrije koje su danas zahvaljujući primeni LEADER metodologije postale nosioci razvoja ove zemlje.

Tako npr. jedan od LAG-ova koji su učesnici posete posetili, LAG “Regio3”, povukao je oko 5,5 miliona eura sredstava kroz LEADER meru i realizovao 42 različita razvojna projekta. 

Pored posete konkretnim projektima u ruralnim krajevima zemlje domaćina, učesnici su posetili i Ministarstvo održivosti i turizma u Beču, gde su imali priliku da se informišu o politici ruralnog razvoja Austrije.Učesnici posete bili su predstavnici i ostalih ABD regiona, predstavnici resornih ministarstava zemalja Zapadnog Balkana i članice Mreže za ruralni razvoj. 

Ovom prilikom zahvaljujemo se organizatorima na pozivu koji smatramo i priznanjem za naše aktivnosti koje smo do sada realizovali u cilju što bolje pripreme ruralnih krajeva Srbije za LEADER i za naše dugogodišnje napore na afirmaciji i zagovaranju LEADER pristupa u Srbiji.

Finansiranje primene LEADER pristupa predviđeno je IPARD programom za Srbiju, pa se nadamo njegovoj uspešnoj implementaciji i u našoj zemlji. 

Pomenuta poseta organizovana je u okviru projekta “Podrška ekonomskoj diverzifikaciji u ruralnim područjima Jugoistočne Evrope” koji zajednički implementiraju Stalna radna grupa za ruralni razvoj Jugoistočne Evrope (SWG RRD SEE) i Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ)

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PREDLOGA STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BOGATIĆ

korice_strategija-03_-_Copy_(2).jpg

Institut za ruralni razvoj je tokom 2017. godine kroz projekat „Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda“ inicirao donošenje Strategije ruralnog razvoja Opštine Bogatić. Kroz pomenuti projekat koji je Institut za ruralni razvoj realizovao pod pokroviteljstvom Opštine Bogatić i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije spoveli smo konsultativni proces sa akterima ruralnog razvoja (udruženjima građana, institucijama javnog sektora, predstavnicima privatnog sektora i mesnim zajednicama) odnosno članicama potencijalne lokalno-akcione grupe i na osnovu održanih konsultacija izradili nacrt Predloga Strategije ruralnog razvoja koji smo uputili Opštini Bogatić na usvjanje. 
Opština Bogatić pokrenula je javnu raspravu (videti ovde) sa ciljem usvajanja Strategije, te Vas ovim putem pozivamo da svoje sugestije i komentare na tekst nacrta dostavite elektronskim putem na email adresu: info@institut-ruralnirazvoj.com.

Tekst nacrta Predloga Strategije

Nacrt predloga mera podrške

Unapred Vam se zahvaljujemo na saradnji.

Institut za ruralni razvojJAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA ŠTAMPARSKE USLUGE

Institut za ruralni razvoj u okviru projekta “Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda” raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za štamparske usluge.

OPIS POSLA I ROKOVI ISPORUKE:
Štampanje dokumenta „Strategija ruralnog razvoja Opštine Bogatić“ sa koričenjem – tvrdi povez i to:
-Štampa A4, 120gramski papir, (crno/belo), tiraž 100 strana
- Štampa A4 120gramski papir, (kolor), tiraž 60 strana
 -Štampa tvrdih korica i koričenjeRok isporuke: 7 dana od prijema dokumenta

VISINA NAKNADE I NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDA:
Visina naknade za obavljanje posla iznosi 50.000,00 RSD BRUTO, definisana je budžetom projekta i ne može biti predmet pregovora. Budžetska stavka kojom je utvrđena visina naknade mora biti u potpunosti utrošena. Ponuđač dostavlja informaciju o broju komada odštampanih primeraka Strategije ruralnog razvoja koje je spreman da odštampa za predviđen iznos naknade.

PRAVO DA UČESTVUJU IMAJU:
-Fizička lica-preduzetnici i pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti koja je predmet poziva

VAŽNE NAPOMENE:
- Kriterijum za izbor pružaoca usluge je broj komada odštampanih primeraka Strategije ruralnog razvoja koje pružalac ponudi za visinu naknade predviđenu projektom.

NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDA: Putem mejla info@institut-ruralnirazvoj.com sa naznakom PONUDA ZA ŠTAMPANjE STRATEGIJE- naziv i sedište firme.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE:  20. decembar 2017. godine, 23:59časova

Tekst Javnog poziva za dostavljanje ponuda za štamparske usluge

JAVNI POZIV ZA PREVODIOCE

Institut za ruralni razvoj u okviru projekta “Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda” raspisuje Javni poziv za prevodioce sa srpskog na engleski jezik.

OPIS POSLA I ROKOVI ISPORUKE:
Prevod Strategije ruralnog razvoja sa srpskog na engleski jezik.
Dužina dokumenta: 100 strana
Rok isporuke: 10 dana od prijema teksta koji se prevodi

VISINA NAKNADE: 40.000,00 RSD BRUTO
Visina naknade za obavljanje posla definisana je budžetom projekta i ne može biti predmet pregovora

PRAVO DA UČESTVUJU IMAJU:
 - Fizička lica, državljani Republike Srbije, sa formalnim obrazovanjem iz oblasti filologije-smer engleski jezik
 - Pravna lica registrovana za obavljanje prevodilačkih delatnosti

VAŽNE NAPOMENE:
- Prednost će imati kandidati/kandidatkinje sa iskustvom u prevođenju strateških dokumenata sa srpskog na engleski jezik kao i iskustvom u prevođenju dokumenata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja
 - Bilingvalnost kandidata može biti posmatrana kao prednost

NAČIN PRIJAVE:
CV sa informacijom o dosadašnjem iskustvu u prevodilačkom radu, tj. referencama pravnog lica poslati isključivo putem mejla info@institut-ruralnirazvoj.com sa naznakom POZIV ZA PREVODIOCE-ime i prezime/naziv firme.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE:23:59 časova, 20. decembar 2017. godine

Tekst Javnog poziva za prevodioce

II JAVNI POZIV ZA PROGRAM PRAKSE 2017

books-1943625__340.jpg

INSTITUT ZA RURALNI RAZVOJ- raspisuje javni poziv za Program prakse u trajanju od tri meseca. 
UKOLIKO: 

- ste student/studentkinja 3. ili 4. godine osnovnih studija ili ste student/studentkinja master studija 

 -ste zainteresovani za studije razvoja, lokalno-ekonomski razvoj, poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja i socijalnu politiku 

- posedujete solidno razvijene veštine akademskog pisanja

 - posedujete solidno razvijene veštine rada na računaru 

- želite da steknete praktične veštine koje će vam zaista biti potrebne u karijeri 

- želite da steknete iskustvo u pisanju projekata, poslovnom konsaltingu, učestvujete u izradi policy dokumenata i izradi predloga projekata i njihovoj implementaciji 

PRIJAVITE SE NA TROMESEČNU PRAKSU INSTITUTA ZA RURALNI RAZVOJ! 

VAŽNE NAPOMENE: 

- Polaznik prakse dobija sertifikat o obavljenoj praksi sa opisom zaduženja koja su mu bila poverena 

- Mesto prebivališta studenta na teritoriji Mačvanskog, Sremskog i/ili Kolubarskog okruga će biti posmatrano kao prednost, ali nije nužno ograničavajući kriterijum pri izboru praktikanata 

-Program prakse ne podrazumeva stalno fizičko prisustvo u službenim prostorijama Instituta 

-Materijalna naknada za polaznike prakse nije predviđena 

NAČIN PRIJAVE:CV sa informacijom o prosečnoj oceni tokom studija poslati putem mejlainfo@institut-ruralnirazvoj.com sa naznakom PROGRAM PRAKSI-ime i prezime 

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 5. novembar 2017. GODINE

PODRŠKA RAZVOJU SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

21362339_10212746558570853_2104349624_o.jpg

U petak 1. septembra predstavnici Instituta za ruralni razvoj i Opšteg udruženja preduzetnika Opštine Bogatić potpisali su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
"Institut za ruralni razvoj i Opšte udruženja preduzetnika Opštine Bogatić u budućnosti će zajednički raditi na razvoju i realizaciji projekata od značaja za razvoj sela, ruralne ekonomije i preduzetništva u poljoprivredi i seoskim sredinama." izjavila je tom prilikom Ivana Pajić, direktorka Instituta za ruralni razvoj.
„Opšte udruženja preduzetnika Opštine Bogatić je član potencijalne lokalno-akcione grupe koju smo u decembru prošle godine, potpisnivanjem Memoranduma o formiranju Partnerstva za ruralni razvoj, formirali sa drugim akterima zainteresovanim za razvoj sela. Kao takvo naše udruženje aktivno učestvuje u izradi Strategije ruralnog razvoja odnosno projektu koji realizuje Institut za ruralni razvoj. Sarađujući sa Institutom na pomenutom projektu, zaključili smo da nas vežu zajednički ciljevi te smo odlučili da udružimo naše kapacitete i zajednički radimo na poboljšanju položaja i poljoprivrednika i privrednika sa teritorije Opštine Bogatić. Poseban akcenat stavićemo na izradu i realizaciju zajedničkih projekata sa Institutom, dok će tim Instituta pružati stručnu pomoć našim članovima pri povlačenju sredstava za finansiranje preduzetničkih investicija” objasnio je Zoran Mijatović, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Opštine Bogatić.
Od 1. septembra kancelarije Instituta za ruralni razvoj i Opšteg udruženja preduzetnika Opštine Bogatić nalaziće se u istim prostorijama, na adresi Mike Vitomirovića broj 2 (II sprat) u Bogatiću.

strategija ruralnog razvoja opštine bogatić

21298585_10212746559250870_1953746280_o.jpg

U petak 1. septembra, u prostorijama Opšteg udruženja preduzetnika Opštine Bogatić sa početkom u 19 časova održan je prvi konsultativni sastanak eksperata Instituta za ruralni razvoj sa akterima ruralnog razvoja (udruženjima poljoprivrednika, preduzetnicima, javnim preduzećima i institucijama čiji rad je vezan za seoska područja) u cilju analiziranja stanja seoskih područja na teritoriji Opštine Bogatić kao sastavni deo procesa izrade Strategije ruralnog razvoja.
Izrada Strategije ruralnog razvoja jedna je od aktivnosti na projektu „Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda“Izradi Strategije ruralnog razvoja prethodilo je formiranje partnerstva za ruralni razvoj na teritoriji Opštine Bogatić, odnosno potencijalne lokalno-akcione grupe, krajem prošle godine. Tom prilikom Memorandum o fomiranju partnersta za ruralni razvoj potpisalo je više od 30 različitih aktera ruralnog razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora i na taj način formiralo potencijalnu lokalno-akcionu grupu koja će u formi širokog javno-privatnog partnerstva takođe imati mogućnost da kroz IPARD fond konkuriše za sredstva za realizaciju projekata od javnog interesa u seoskim područjima. Ovo partnerstvo, odnosno potencijalna lokalno-akciona grupa biće u obavezi da prilikom konkurisanja za pomenuta sredstva ima izrađenu Strategiju ruralnog razvoja.
Iz tog razloga kroz pomenuti projekat želimo da u saradnji lokalnim akterima ruralnog razvoja koji su oformili Partnerstvo za ruralni razvoj izradimo Strategiju kako bismo obezbedili preduslove za korišćenje onog dela sredstava iz IPARD fonda namenjenih za realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja.
"Pored sastanka održanog u petak na kome je započeta izrada SWOT analize, do kraja projekta upriličićemo još tri sastanka na kojima ćemo zajedno sa akterima ruralnog razvoja, članovima lokalne-akcione grupe definisati prioritete i mere podrške Strategije ruralnog razvoja.“ izjavila je tom prilikom Ivana Pajić, direktor Instituta za ruralni razvoj.
Projekat "Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda" finansira Opština Bogatić i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

bogatić se sprema za ipard

19401288_10209422533628004_577284962_o.jpg

Tokom letnjih meseci Institut za ruralni razvoj organizovao je radionice za poljoprivrivrednike iz sela sa teritorije Opštine Bogatić na temu IPARD Programa čije se otvaranje očekuje do kraja tekuće godine, ali i na temu dostupnih podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Radionice su organizovane u mesnim zajednicama Crna Bara, Glušci, Metković, Badovinci, Dublje, Uzveće, Klenje i Banovo polje.
„Posetom selima na teritoriji Opštine Bogatić i održavanjem radionica za poljoprivrednike u mestima gde oni žive i rade, želeli smo da poljoprivrednicima olakšamo pristup informacijama od značaja za konkurisanje za sredstva iz domaćih i evropskih fondova namenjenih poljoprivredi. Tom prilikom upoznali smo poljoprivrednike sa procedurama za konkurisanje, namenama za koje mogu da koriste sredstva i potrebnom dokumentacijom. Uočili smo da je poljoprivrednicima pored mogućnosti da se besplatno detaljno informišu o IPARD fondu, od izuzetnog značaja bilo i to što smo im pružili i uporedni prikaz IPARD fonda i aktuelnih domaćih podsticaja koje finansira resorno ministarstvo. Na taj način oko stotinu poljoprivrednika koji su prisustvovali našim radionicama steklo je jasnu sliku o tome koje su sličnosti i razlike između podsticaja koji se finansiraju iz domaćih sredstava i onih koji će se finansirati kroz evropska sredstva, te za koje investicije već sad mogu potražiti podršku kroz „domaće“ podsticaje a za koje investicije mogu tražiti podršku kroz IPARD fond.“ , istakla je Ivana Pajić, predavač i direktor Instituta za ruralni razvoj.
Pomenute radionice su organizovane u okviru projekta „Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda“ koji finansira Opšina Bogatić i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a sprovodi Institut za ruralni razvoj iz Glušaca.

Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda

sredstva-po-merama-IPARD.jpg


Institut za ruralni razvoj realizovaće u narednih pet meseci projekat pod nazivom "Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fonda".
Cilj predloženog projekta je da doprinese povećanju iskorišćenosti bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju na teritoriji Opštine Bogatić kroz podizanje kapaciteta lokalnih aktera ruralnog razvoja za korišćenje sredstava iz IPARD fonda.
Realizaciju projekta finansira Opština Bogatić u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PRAKSE 2017

SVOJE ZNANJE STAVLJAMO U FUNKCIJU OPORAVKA SEOSKIH PODRUČJA“INSTITUT ZA RURALNI RAZVOJ“-kancelarija u Bogatiću raspisuje javni poziv za Program prakse u trajanju od tri meseca. 

UKOLIKO:
- ste student ili studentkinja završne godina osnovnih studija/specijalističkih studija na višoj školi ili ste student ili studentkinja završne godine osnovnih studija/master studija fakulteta poljoprivrednog ili ekonomskog usmerenja, turizma i zaštite životne sredine.
- posedujete solidno razvijene veštine akademskog pisanja
- posedujete solidno razvijene veštine rada na računaru
- ukoliko želite da steknete praktične veštine koje će vam zaista biti potrebne u poslu
- ukoliko želite da steknete iskustvo u pisanju projekata i poslovnom konsaltingu

 PRIJAVITE SE NA TROMESEČNU PRAKSU INSTITUTA ZA RURALNI RAZVOJ!

 VAŽNE NAPOMENE:
-Program prakse biće usklađen i prilagođen Vašim studentskim obavezama
- Polaznik prakse dobija sertifikat o obavljenoj praksi sa opisom zaduženja koja su mu bila poverena
- Mesto prebivališta/boravišta studenta na teritoriji Mačvanskog, Sremskog i/ili Kolubarskog okruga će biti posmatrano kao prednost, ali nije nužno ograničavajući faktor pri izboru praktikanata
- Poznavanje engleskog jezika će biti posmatrano kao prednost

 NAČIN PRIJAVE:
 CV koji obavezno sadrži fotografiju kandidata i prosečnu ocenu poslati putem mejla
info@institut-ruralnirazvoj.com sa naznakom PROGRAM PRAKSI-ime i prezime

 ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 3. MAJ 2017. GODINE
 

Powered by WebExpress